Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

avnei_zikaron_02.jpg

 

SEFER

AVNEJ ZIKARON

Sbírka hebrejských nápisů z náhrobků Krymského poloostrova, sebraných karaimským učencem Avrahamem Firkovičem.

Vilnius 1872

 

 

avnej_zicharon.jpg

 

ספר אבני זכרון

המאסף רשימות המצבות על קברי בני ישראל בחצי האי קירים

אשר אסף ורשם החכם הבולל החוקר קדמוניות המורה הראש לכל בני מקרא

כמהר״ר אברהם פירקאוויץ ירו׳ נר״ו

 

Přeložil a upravil: Nissim Valko

 

 

 

 free counters

 

 
Autor NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalou mesiánskou judeo-křesťanskou komunitou Yehoshua ha-Mashiah Liberec a Třinec, dnes se vydávající za Bnei Miqra – Qaraim Liberec a Třinec, ani se sektou, která si říká Ruští Qaraimové v zahraničí alias Karaimler-Mutazillitští Qaraimové Krymu a Kedaru v zahraničí alias Karaimler - Samaritáni Velkého Turkestánu, a jejíž většinu tvoří právě členové Yehoshua ha-Mashiah. Autor NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalým mesiánským rabínem, který se prohlásil za chachama výše zmíněné komunity, a který se vydával za potomka karaimů, a pomocí podvodu chtěl imigrovat do Izraele. Jeho podvod byl odhalen jak izraelskými úřady, tak izraelskou Radou Karaimských Mudrců. Autor SE DISTANCUJE jak od veškerých aktivit a tvrzení sekty Yehoshua ha-Mashiah, která se vydává za Bnei Miqra – Qaraim, tak od všech aktivit a tvrzení sekty Ruští Qaraimové v zahraničí alias Qaraimler - Mutazillitští Qaraimové Krymu a Kedaru v zahraničí alias Qaraimler - Samaritáni Velkého Turkestánu.
 
Author has nothing to do with former judeo-christian sect Yehoshua ha-Mashiah from Liberec and Trinec (at this time this group misuse name Bnei Miqra – Qaraim), as same as author of this webpage has nothing to do with sect Russian Qaraim Abroad alias QARAIMLER - the Mu'tazilite Qaraim of the Crimea and Qedar Abroad alias QARAIMLER - Samaritans of Great Turkestan (the base of this group forms approximatelly 17 people from above mentioned judeo-christian group). Author has nothing to do with self-appointed „hakhams“, leaders of above mentioned sect. Author disavows from all of their activities, claimings, projects, opinions and mystification.
 
Автор перевода не имеет никакого отношения к бывшей иудео-христианской секте Иегошуа га-Машиах из чешских городов Либерец и Тршинец (в настоящее время злоупотребляют название Бней Микра - Караим), так же как и автор перевода не имеет никакого отношения к секте Русские Караимы за границей alias КАРАИМЛЕР - Караимы-мутазилиты Крымско-Кедарского Толка Заграницей alias КАРАИМЛЕР - Самаритяне Великого Туркестана (база РКзГ люди из упомянутой иудео-христианской группы). Автор перевода не имеет никакого отношения к самозваным "гахамам", лидером вышеуказанных групп. Автор перевода дистанционируется от всех их действий, тезисов, проектов, мнений и мистификацией секты Русских Караимов за границей.
 
17032022
001.jpglogo_bm.jpg