Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 40

 

V domě gevira Šabataje byla lázeň, ve které jsme ze sebe smyli prach a nečistoty, které jsme si přivezli z karasubazarské genizy.
 
Pak jsem odešel do bet kneset, kde mě po modlitbě přivítala požehnáním Požehnán budiž příchozí celá komunita v čele s učencem, chazanem, šedovlasým starcem ravem Ješuou Kohenem Baba, budiž požehnána vzpomínka na spravedlivého.
 
Požádali mě, abych o Šabatu přečetl ranní modlitbu, a na mou počest vyndali Sefer Tóra, neboť v jejich komunitě bylo zvykem vyndávat Sefer Tóra na počest učených lidí.
 
V domě gevira se sešla celá komunita, aby mě mohla přivítat, po hostině přišli starší obce, učenci a maskilové, mezi nimi maskil a gevir ribbi Avraham Krymi, budiž požehnána vzpomínka na spravedlivého.
 
Když jsem je informoval o svých nálezech v Kale a Karasubazaru, byli všichni překvapeni, zvláště když se dozvěděli, že jsem našel v Solchatu náhrobek s nápisem.
 
Kolikrát jsme hledali - říkali - ale nenašli jsme ani písmeno.
 
Po skončení Šabatu se sešli starší obce ribbi Hilel Jerušalajmi, gevir ribbi Avraham Krymi a jejich čele ribbi Ješua Kohen, jehož duše je zahradě Eden, aby se podívali na mé neobyčejné nálezy z Karasubazaru a Kale.
 
Ukázal jsem jim dovětky, které jsem přepsal ze Sefer Tóra, kterou jsem objevil v Kale.
 
Všichni byli překvapeni, že Chazaři darovali solchatské karaimské komunitě Sefer Tóra a velkou nádobu, a také tím, že jsem našel jméno Chazarů v přípisku na Sefer Tóra v Karasubazaru.
 
Potom jsem jim ukázal knihu posledních proroků s neznámým systémem nikudot ve-taamim1, kterou jsem našel v Kale.
 
1 Nikudot a taamim jsou diakritické znaky, samohlásková znaménka v hebrejské abecedě.
 
Otevřel jsem knihu a řekl jsem jim:
 
Přečtěte v druhé kapitole verš - I stane se v posledních dnech … (Izajáš 2:2).
 
Každý z nich snadno verš přečetl, neboť jej znali zpaměti.
 
Všimli jste si něčeho zvláštního? - zeptal jsem se jich.
 
Oni řekli, že si ničeho nevšimli, neboť nevěnovali pozornost nikudot 2, neboť je ani nenapadlo, že by mohl existovat systém nikudot, odlišný od toho, který znají.
 
2 Nikudot jsou samohlásky, interpunkční znaménka nahrazující samohlásky.
 
Pak jsem zavolal mladého ribbi Mošeho, syna gevira Šabataje, neboť jsem věděl, že umí číst Mikra pouze pokud text obsahuje nikudot.
 
Přečti tento verš - řekl jsem mu.
 
On ale odpověděl, že to nemůže přečíst, neboť užitý systém nikudot nad písmeny nezná a nechápe jej.
Čest a chvála tobě - řekl jsem mu - neboť jsi překonal moudrost zde přítomných učenců.
 
Když to uslyšeli, podívali se pozorně a uviděli jim neznámé značky, velice je to udivilo, neboť nikdy nic podobného neviděli a nikdy o ničem podobném neslyšeli.
 
A všichni odpověděli - Buď šťastný, náš učiteli, neboť jsi vynesl na světlo toto tajemství.
 
Poté jsme strávili čas příjemným hovorem, a to až do noci.