Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 5

Mnoho učenců naší doby (karaimů i nekaraimů), a stejně tak i  amatérských badatelů, se snaží ověřit věrohodnost starých příběhů.

Zájem o tuto oblast vědění vyvolal touhu objevit všemi dostupnými prostředky co největší množství starověkých děl, důkladně je sesbírat v různých knihovnách jako nejvěrohodnější zdroj pro odhalení pravdy, následuje výroky Písma Svatého:

Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost (Žalm 85:12) a Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře (Abakuk 2:14).

A kdo ví, možná jednoho dne získají učenci z děl starověkých spisovatelů všechny potřebné informace a chronologická data; dosáhnou pravdu v celém jejím rozsahu a sepíší obecné dějiny lidstva, které bude možné vyučovat bez jakýchkoli pochyb na všech školách.