Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 47

 

Můj otázku určenou šamašovi zaslechl rav Ješua ha-Kohen, sprásknul ruce a řekl:
 
Jakou jsem to udělal hloupost, užil jsem v dřevěné skříňce 70 starých Sefer Tóra do záhlaví hrobu váženého ribbi Sar Šaloma, chazana, budiž požehnána památka spravedlivého.
Na téměř každém svitku byly přípisky s uvedeným datem a místem darování, svitky byly z komunit Oto, Dermon, Žisk, Tamaň, Koks, Tirafodžin, Amasija a Anapa.
Některé z těchto přípisek jsem vystřihnul, ale bohužel tyto výstřižky byly zničeny v době silných dešťů, které zasáhly naše město.
 
Když jsem uslyšel tato slova, vzal jsem čtyři pracovníky a spolu s ravem jsem odešel na hřbitov.
 
Přikázal jsem pracovníkům, aby kopali na místě, které jsme jim ukázali, na tomto místě jsme našli dřevěnou skřínku, ve které byly bohužel všechny svitky díky vlhkosti shnilé, jaká to ztráta.
 
Na zpáteční cestě ze hřbitova mi rav Ješua řekl, že v domě váženého muže Baba syna ribbi Moše Kefeliho, pravého knížete, požehnána budiž jeho památka, je uložena buková deska (šimšar) se starobylým nápisem.
 
Zašli jsme k němu domů, a když nám ukázal desku, poznal jsem, že je z toho samého duchanu, ve kterém je uložen Chamiša Chumšej z města Azak.
 
Nápis byl napsán kvadrátním písmem:
 
Patnáctého roku 272 machzoru 1 (neboli roku 5164 od stvoření světa) šestého dne týdne 11 adaru (podle pozorování měsíce), já Jicchak syn Mošeho a Sáry, dcera Mošeho, s matkou Kelaje, Azakovci, jsme umístili tento duchan v komunitě bene Mikra města Kafa, aby byla naše památka v domě Božím.
 
Radoval jsem se z tohoto nálezu, i když deska nebyl příliš stará, neboť se nález týkal karaimů, kteří žili za hranicemi poloostrova Krym.
 
Město Azak (dnes Azov) se nachází na levém břehu řeky Don, tam kde se vlévá do Azovského moře.
Město je starobylé, v roce 1392 město dobyl Tamerlán, když porazil Janovany.
 
Tóra, ze které čtou o Šabatech parašot, pochází z města Azak a byla darována bratrům bene Mikra města Kafa v roce 1275, to znamená 117 let před dobytím města Tamerlánem, a duchan byl darován v době vlády chána Tochtamyše v roce 1404 (ne v roce 1408 jak uvádí Pinner).
 
Ale odkud a kdy přišli karaimové do města Azak a kam odešli, není známo.
 
1 Machzor - hebr. cyklus, perioda