Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 44

 

Čtvrtého dne 8 chešvanu, 14 října, jsem navštívil policejní stanici ve městě Kafa, a předložil jsem zde otevřený dopis vydaný gubernátorem, na základě kterého jsem získal povolení provádět výzkum v karaimském i rabanitském bet knesetu a midraši 1.
 
Rozhodl jsem se zahájit svůj výzkum v bet knesetu aškenázských rabanitů, neboť jak jsem se dozvěděl tento bet kneset v minulosti, ještě před nepokoji, patřil Bene Mikra, nechť je chrání jejich Záštita a jejich Vysvoboditel, a byl starší než karaimský bet kneset.
 
Spolu s ribbi Ješuou Kohenem jsme šli za rabanitským šamašem 2 a požádali jsme ho, aby nám otevřel bet kneset.
 
Nemohu vám otevřít bez povolení gabajů 3 - odpověděl nám.
 
Pokud je tomu tak, dojděte pro ně prosím, a požádejte je, aby přišli, neboť mám povolení gubernátora, které umožňuje pátrat po památkách Izraele.
 
Šamaš odešel ke gabajům a předal jim můj vzkaz.
 
Gabajové se velmi polekali, domnívali se totiž, že jsem přišel, abych si od nich převzal bet kneset, který v minulosti patřil Bene Mikra.
 
Gabajové přišli a řekli:
 
Co zde vy karaimové chcete dělat, proč vás sem poslal gubernátor? Jděte do karaimského bet kneset, neboť jste jistě byli vysláni ke svým, ne k nám.
 
Vyndal jsem tedy otevřený dopis a řekl jsem:
 
Podívejte se, byl jsem poslán jak ke karaimům tak i k rabanitům.
 
Přečetli si dopis a odpověděli:
 
Nemůžeme vás pustit dovnitř bez policejního povolení.
 
Pochopil jsem, že pochybují o tom, že je otevřený dopis vydán gubernátorem.
 
Proto jsem odešel za starostou, který se mnou poslal policistu Grabského.
 
Když jsme se vrátili, byl dvůr bet knesetu zaplněn rabanity.
 
Policista jim přečetl otevřený dopis a potvrdil, že je opravdu vydán samotným gubernátorem a že nařízení přichází od vyšších orgánů, a my jsme povinni jej vykonat.
 
Pokud je to nařízení z vyšších míst - řekli rabanité - obraťte se goverského rava, on přijede a vy vykonáte vše co je třeba, on otevře bet kneset, ne karaim.

 

Policista tedy nechal poslat pro rabi Šemuela, a když přišel, přečetl mu otevřený dopis a řekl:
Tento otevřený dopis byl opravdu karaimům vystaven samotným guvernérem, a vy nemáte právo odporovat jeho příkazu a spekulovat o tom, zda je tento dopis určen karaimům či rabanitům, předkladatel tohoto dopisu byl vyslán jak ke karaimům tak i k rabanitům.
Nebo snad chcete radit gubernátorovi, co má dělat?!
 
Po těchto slovech rabanité ztichli a otevřeli dveře, a my jsme mohli vstoupit.
 
Požádal jsem policistu, aby byl přítomen při pátrání, gabajům a šamašovi jsem řekl:
 
Nechte si všechny kompletní knihy a všechny Tóry, které používáte, ukažte mi pouze genizu 4, ve které uchováváte nekompletní a poškozené knihy.
 
Vysvětlil jsem jim, že můj zájem je soustředěn pouze na tyto knihy.
 
Poté co byly všechny knihy sebrány a uloženy do áron ha-kodeš 5 se bet kneset vyprázdnil.
 
Všechny poškozené věci a knihy – řekl mi šamašjsou uloženy v podkroví, ale je nebezpečné tam lézt, neboť prkna jsou shnilá stářím.
My tam nikdy nelezeme, knihy tam vhazujeme otvorem, který se nachází za áron kodeš.
 
Zdálo se mi, že šamaš pouze mlží, a tak jsem mu řekl, že se nemusí ničeho bát, a že na stará prkna lze položit prkna nová.
Nařídil jsem přinést dlouhé žebříky a nová prkna, a poté co byly k sobě svázány dva žebříky, tak že dosáhli k oknu v podkroví, zavolal ribbi Ješua starší studenty a požádal je, aby přenesli nové desky do podkroví, čímž se zabránilo případné nehodě.
V podkroví bylo tolik svazků a svitků, že jsme se rozhodly ne nosit je po žebříku, ale vyhazovat je oknem na podlahu.
 
Poté co bylo shozeno několik balíků knih, zvedlo se v bet knesetu tak velké množství prachu, že jsme se vzájemně ani neviděli.
 
Studenti ve spěchu slezli dolů, aby se nedusili stoupajícím prachem.
Když slezli, požádal jsem je, aby vybírali z vrchu části Tóry a knih, a podávali mi je.
 
Já jsem z nich pak vybíral ty, které byly z mého pohledu nejzajímavější.
 
Pátrání muselo proběhnout velmi rychle, neboť gabajové a všichni kdo byli s nimi, neskrývali nenávist vůči mě.
 
Zde jsou předměty, které jsem vybral:
 
Položky, které jsem ve spěchu vybral, a které jsou zaznamenány v Pinskerově katalogu:

tab_001.jpg

 

1 Midraš - vzdělávací instituce karaimů a rabanitů
 
2 Šamaš  - hodnost, funkce; pomocník duchovního - sluha v bet knesetu.
 
3 Gabaj  - člověk, který má na starosti ekonomické záležitosti bet knesetu.
 
4 Geniza  - z hebr. Lignoz – skrývat. Geniza je místo, kam se ukládají knihy, které mají jakoukoli vadu, například vytrhané nebo potrhané listy. Tyto (většinou staré) knihy nemohou být užívány při bohoslužbě, proto se ukládali na zvláštní místo.
 
5 Aron ha-Kodeš  - Svatá schrána, místo pro uložení svatých knih.
 
[i] Masora - systém diakritických znaků.
 
[ii] Věhlasný  výkladový Onkelosův překlad