Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 49

 

První den týdne, 12 chešvanu, jsem šel na policii, abych předložil otevřený dopis a cestovní doklad.
 
Na zpáteční cestě jsem spolu s ribbi Jafetem zašli do domu Alexandra Ašika, který měl místo svého bratra Andreje na starosti muzeum.
 
Ukázal jsem mu otevřený dopis a požádal jsem ho, aby nás doprovodil do muzea a ukázal nám památník.
 
On souhlasil a tak jsme odešli do muzea.
 
V muzeu se potvrdilo, že nápis na desce opravdu existuje, stejně jako ruský překlad (já jsem text přeložil do svatého jazyka 1).
 
Zde je text ruského nápisu:
 
Tato deska byla objevena v roce 1832 ve městě Kerč v úpatí hory Mitridat. Na desce je nápis v jazyce Řeků-evangelistů následujícího znění: Christa, manželka Druzsova propustila na svobodu svého správce Herakla a odměnila ho se souhlasem svých potomků Heraklida a Alkyonida za oddanost a věrné služby při vyjednávání s židovskou komunitou.
 
(Nejedná se o doslovný překlad, ale pouze o smysl textu, celý překlad s poznámkami uvedu na jiném místě).
 
Zeptal jsem se Alexandra Ašika, jestli jsou v muzeu ještě nějaké staré kameny, na kterých jsou zmíněni židé města Kerč.
On mi odpověděl, že v muzeu města Kafa je jeden kámen s řeckým nápisem, který zmiňuje židovskou komunitu (knisu) 2 města Pantikápaion a dal mi dopis pro správce muzea.
 
Když jsem to uslyšel, spěchal jsem zpět do Kafy a téhož večera jsme s ribbi Jefetem odjeli z města.
 
V noci jsme již byli u něj doma, a ráno po modlitbě jsme se rozloučili a já jsem pokračoval v cestě.
 
Večer jsem v klidu přijel do Kafy.
 
1 Lešon hakodeš - svatý jazyk, tj. hebrejský jazyk
2 knisa - bet kneset - synagoga. Slovo knisa se postupně transformovalo na slovo kenasa, slovem kenasa jsou od 20 století označovány karaimské synagogy.