Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 52

 

První den týdne, 19 chešvanu, šestý den mého hledání mi ctihodný maskil ribbi David řekl:
 
Podívejte, co jsem našel, krátký nápis skládající se ze třech slov Jicchak Sangari PG s čarami umístěnými nad nápisem.
 
Když jsme to zaslechli, všichni jsme běželi prohlédnout si nápis, říkaje jeden druhému, že se musí jednat o omyl, neboť podle legend žil Jicchak Sangari ve městě Cherson.
Poté co jsme přišli, zahlédli jsme na hrobu velký ležící náhrobek.
 
Místo, na kterém se tento náhrobek nacházel, se jmenuje Djavur Mezarlygy 1, což znamená pohřební místo ne-Izraelitů.
Lehl jsem si na zem a podíval se do jámy, kde jsem po hmatu určil písmena.
 
Nařídil jsem omýt nápis vodou, aby se stal dobře čitelný, pak jsem přepsal každé písmeno pod čarami.
Písmena PG 2 poukazovala na skutečnost, že nápis obsahující jméno Jicchak Sangari tvoří datum jeho smrti, tj. rok 4527 velké éry (prat gadol), což je (přibližně) rok 767 (součet hodnot hebrejských písmen jména Jicchak Sangari je 531, žil v pátém tisíciletí, proto se od hodnoty odečte 4, 531 - 4 = 527, dostaneme tedy rok 4527 - poznámka překladatele vycházející z textu rukopisu Simona Sziszmana - Náhrobní nápisy objevené Avrahamem Firkovičem).
 
Naše radost byla ohromná, a my jsme s ještě větším úsilím pokračovali v hledání, které bylo zastaveno šestého dne týdne, 24 chešvanu, když začalo pršet.
 
Navíc mě začala sužovat bodavá bolest v levé části těla v oblasti srdce a mírná bolest v žebrech.
To bylo způsobeno tím, že jsem tvrdě pracoval a často jsem ležel na zemi a kamenech, abych tak snáze mohl dávat hlavu a ruce do jam, a snáze tak zkoumal památky.
 
Přepisování nápisů nebylo jednoduché, neboť náhrobky byly zapuštěny do země, a mezi hroby bylo velmi málo místa pro vykopání jam, do kterých by se vešel člověk, který by vsedě přepisoval nápisy.
Bylo zde místo tak akorát pro malý otvor, který umožňoval ležet na břiše a dát do něj hlavu a ruce, a ohmatat písmena.
 
Pak jsem vylézal z jam a zapisoval jsem písmena, která jsem byl schopen identifikovat dotykem, tak se dělo až do úplného rozluštění nápisu.
Protože jsem byl velmi zaujat výzkumem, nevěnoval jsem pozornost bolesti po celém těle, které byly způsobeny ležením na kamenech, pracoval jsem neúnavně do doby, než se stala bodavá bolest nesnesitelnou.
Rozhodl jsem se, že nebudu neustále vylézat z jam, ale budu písmena diktovat jednomu z maskilů, který bude vedle mě stát a který je bude zapisovat do sešitu.
 
Díky Bohu, za to, že má práce nebyla marná, a že jsem neztratil svou sílu, a zato, že jsem objevil to, o čem se mi ani nezdálo.
 
1Mezar - turecky hrob
2PG - prat gadol - velké datování, tj. když letopočet obsahuje tisíciletí (prat katan - malé datování, letopočet neobsahuje tisíciletí).