Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 20

 

V lidské duši vzniká mnoho plánů, ale uskuteční se pouze to, co si přeje Bůh.
 
S pomocí Boha, založili nedávno ruští vědci v Oděse Společnost pro historii a památky.
Cílem této společnosti je výzkum původu národností žijících v Rusku, mimo to se společnost snaží zjistit, jak spolehlivé jsou legendy a historické starověké a středověké spisy pro chronologické popsání historických událostí.
 
Chronologické uspořádání se jeví jako nutné, neboť jednu a též událost zařadil jeden autor do doby pozdější, než autor jiný, jeden autor význam události zveličuje, jiný její význam zmenšuje.
 
Společnost chtěla využít pro výzkum starobylé předměty jako například starobylé rukopisy, knihy, náhrobky, památníky, předměty z chrámů, paláců a pevností atp., určit přesná data a přesné informace, odhalit pravdu a pomocí získaných informací vypracovat obecné dějiny, které by mohly být vyučovány na všech školách Ruského impéria, a zamezit tak nesrovnalostem a zmatkům.