Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 4

 

Tohoto pravidla se drželi naši zákonodárci, opravdoví proroci, autoři knih Písma Svatého, kteří popsali bez veškeré předpojatosti a bez přiklánění se na stranu dobra či zla osud svých praotců, dějiny svých králů, knížat a kněží, popsali jejich skutky a jejich mravní chování, počínaje Adamem a konče posledními slovy proroka Nehemjáše.
 
Tito autoři by pro nás měli být příkladem, jejich kroky bychom měli následovat, a přísně se držet povahy jejich práce, abychom naplnili slova Písma:
 
Pravdivé rty se zajistí navždy. (Přísloví 12:19)
 
Vyvarujeme se výmyslům, báchorkám a nepravdám, veškeré naše úsilí bude směřovat k jedinému cíli - k pravdě.
 
Vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom co nejpřesněji splnili zadání stanoveného úkolu.