Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 53

 

Chápu, že každý kdo uslyší o těchto objevech, může být překvapen, dokonce i já jsem měl několik důvodů být překvapen, neboť mým očím se odhalily věci, pro mě dříve neznámé.
 
Za prvé, odhalili jsme starobylost osídlení synů Izraele na Krymu, kterou potvrdily letopočty na 49 náhrobcích (vedle těch, které byly objeveny v Solchatu), které jsme objevili během deseti dnů hledání v období od 14 do 24 chešvanu, s výjimkou Šabatu.
Nejstarší z nich byl náhrobek ctihodného maskila ribbi Jicchaka, syna Jákova, jehož duše je v zahradě Eden, který zemřel v roce 4400, tedy v sedmém století křesťanského letopočtu (přibližně rok 640 - poznámka překladatele).
Nejmladší z nich je náhrobek ctihodného Davida, chazana 1 komunity ve městě Mangub, který zemřel v roce 4972, tedy v třináctém století křesťanského letopočtu.
 
Ibn al-Asir řekl:
 
Ve dnech Hárúna ar-Rašída, krále konstantinopolského (který panoval od roku 786 křesťanského letopočtu) byli Židé vyhnáni ze své země a byli přesídleni do země Chazarů, kde učili Chazary židovské víře. Chazaři přijali víru židů, neboť se jim zdála lepší než jejich původní víra, a nějaký čas jí vyznávali.
 
Výše zmíněný náhrobek maskila ribbi Jicchaka pochází z doby 146 let před počátkem panování Hárúna ar-Rašída, jehož vláda trvala 23 let.
Není známo, ve kterém roce jeho vlády došlo k vyhnání Židů z jejich země do země Chazarů, tak jak to popisuje ibn al-Asir, ale je možné, že k tomu došlo ke konci jeho vlády.
 
Ať je to tak či onak, synové Izraele se na Krymu objevili a usadili před vyhnáním Židů.
 
Podle rabína Jehudy ha-Levi přijali Chazaři židovskou víru v roce 4500 (v roce 740), ale Hárún ar-Rašíd začal vládnout až v roce 786, tedy o 46 let později, než Chazaři židovskou víru přijali.
 
Svědectví ibn al-Asira o tom, že Chazaři přijali židovskou víru od Židů vyhnaných Hárúnem ar-Rašídem, se zdá být falešným.
Nejen náhrobek ribbi Jicchaka, ale i další náhrobky, pocházející z doby dlouho před vládou Hárúna ar-Rašída, potvrzují nepravdivost slov ibn al-Asira.
 
Za druhé je to náhrobek Jicchaka Sangari, který byl pohřben v Josofatském údolí v roce 4527 (rok 767 podle křesťanského letopočtu) v rozporu s karaimskou legendou, která již byla zmíněna dříve.
 
Tento náhrobek udiví každého, stejně jako udivil současného učence Šlomo Jehudu Rappaporta (ŠIR) 2, nechť září jeho pochodeň, který prohlásil: Kde se tam vzal Jicchakův hrob? Neboť příběhy o Jicchaku Sangari a o přijetí židovské víry chazarským králem považovali mnozí za podobenství či sen, který nelze vyložit, a dokonce rabín Jehuda ha-Levi nezmínil Sangariho jméno, pouze ho zmiňoval jako chavera 3.
 
Pouze rabín Šem Tov připomíná ve své knize Emunot jeho jméno, z jeho knihy se pak Sangariho jméno dostalo v různých obměnách do knih Šelšelet ha-Kabala, Kore ha-Dorot a Sefer ha-Dorot.
 
To vše se stalo proto, že dříve obecně známý příběh byl časem zapomenut, a to jak karaimy tak i rabanity, a to natolik, že o jméně Jicchaka i jeho původu existuje mezi rabanitskými učenci mnoho rozdílných názorů.
 
Existují dokonce i takové názory, že příběh o chazarském králi je pouze fikce, a že si tento příběh rabín Jehuda ha-Levi vymyslel, podobně jako si David Nito vymyslel druhou chazarskou knihu, kterou nazval Mate din 4 (din – počáteční písmena jména David Nito).
Rabín Gamliel ben Jahija tvrdí, že z knihy rabína Šem Tova vyplívá, že příběh o chazarském králi je pravdiví, ale že přítelem chazarského krále byl Jehuda al Mangari.
 
Nicméně v knize Emunot, kterou vlastním je jasně napsáno rabbi Jicchak Sangari, a ne Jehuda al Mangari.
 
Písmeno samech bylo zřejmě vytištěno nečitelně a bylo považováno za písmeno mem.
 
Pokud jde o jméno, jedná se zřejmě o chybu tiskaře, v knize Emunot byla zřejmě užita zkratka r. J. a tiskař se domníval, že se jedná o jméno Jehuda, ne Jicchak 5, a tak byl text vytištěn s chybou.
 
Existuje ještě názor, že Jicchak Sangari, který je pochován v Josafatském údolí, není stejnou osobou jako Jicchak Sangari, na jehož vyprávění je založena kniha Kuzari.
 
Ale Ten, kterému není nic utajeno, osvětlil příběh krále a jeho přítele.
 
1chazan - kantor, karaimský duchovní
2chaver - hebrejsky přítel, kamarád
3ŠIR - Šlomo Jehuda Rappaport - hlava pražského náboženského soudu
4Mate din – hebrejsky žezlo/hůl zákona/soudu
5V hebrejštině začínají jména Jicchak a Jehuda také stejným písmenem.