Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 6

 

Tyto dějiny bohužel ještě nejsou k dispozici.
 
Příkladem mohou být dějiny lidu, který se nazývá karaimové, a který žije zejména v Rusku, Rakousku a Turecku.
 
Tento lid je nepočetný.
 
V této době by se ocitl v nesnázích při přesném stanovení vzniku svého náboženství dokonce i učenec zběhlý v historickém výzkumu.
 
S jistotou můžeme tvrdit, že každý, kdo se k tomuto tématu vyjadřuje, je v pozici člověka, který měl sen, jenž neumí interpretovat.
 
Někteří se domnívají, že karaimové vznikli v době značně vzdálené, a za zakladatele karaimského učení považují Cadoka, žijícího v době druhého Chrámu, proto jsou karaimové někdy označováni jako saduceové *).
 
Druzí tvrdí, že od saduceů nelze původ karaimů odvozovat, neboť karaimové podle jejich teorie již v době saduceů existovali, jednalo se o skupinu, která se vzepřela ústnímu zákonu v době Judy ben Tabaje **).
 
Další zase tvrdí, že učení karaimů vzniklo sedm století po zničení druhého Chrámu, a že zakladatelem tohoto učení byl Anan ben David ha-Nasi.
 
Přes všechny názorové rozdíly se ale všichni shodují v jednom, a to, že karaimové žijící v Evropě a Asii, ač mají z náboženského hlediska stejný původ jako rabanité, odmítli přijmout ústní zákon a zůstali věrni pouze Písmu Svatému, a že jsou nesmlouvavými následovníky doslovného významu hebrejské Bible, a proto se nazývají karaimové ***).
 
*) Saduceové – židovská skupina, která vznikla v Jeruzalémě v době druhého Chrámu, a která byla v opozici ke skupině farizejů. Saduceové, podobně jako karaimové odmítali ústní zákon, a uznávali pouze Písmo Svaté. Od karaimů se saduceové lišili zejména tím, že odmítali posmrtný život a vzkříšení mrtvých, což jsou principy karaimského náboženství.
 
**) Jehuda ben Tabaj – židovský učenec žijící v době druhého Chrámu.
 
***) Slovo karaim je odvozeno od hebrejského kořene karo - číst, a v překladu znamená čtoucí, tedy následovníci Svatého Čtení neboli Písma Svatého. Karaimové jsou také označováni jako Bene Mikra - následovníci Písma Svatého a Baale Mikra - vlastníci Písma Svatého.