Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 19

 

To vše ještě více zvýšilo touhu v mém srdci zahájit důkladný výzkum a prozkoumat vše, co se odehrálo v minulosti, chtěl jsem ověřit ve světle vědy legendy, které jsem zaslechl od starců ve městě Čufut Kale.
 
Možná při svém výzkumu najdu odpovědi na některé otázky maršála Marmonta, možná zjistím, je-li pravda, že krymští karaimové jsou potomky Izraelitů z doby Druhého Chrámu, jak tvrdí rabanitští, křesťanští a někteří karaimští autoři.
 
Mezitím musíme připustit, že i po letmém pohledu na krymské karaimy a jejich charakteristické rysy nenajdeme podobnost s židy (rabanity).
 
Na základě této skutečnosti se křesťanský autor V. Grigorjev ve své knize O židovských náboženských sektách *) domnívá, že karaimové nejsou z největší pravděpodobností izraelitského původu, a pokud jsou izraelitského původu, vstupovali po dlouhou dobu do smíšených manželství s jinými etniky.
K tomu dodejme ještě to, že V. Grigorjevovi nebylo známo, že krymští karaimové nejsou podobni ani svým bratřím-karaimům, kteří žijí v Konstantinopoli, Jeruzalémě a v Egyptě, neboť tyto oblasti nikdy nenavštívil.
 
Tyto otázky jsem nechtěl prozkoumat ve starověkých zdrojích, pouze proto, abych byl označován za učence.
Ne, dobře vím, že pro získání tohoto četného titulu jsou potřeba hluboké znalosti všech vědních oborů, ne, sláva učence mě opravdu nepřitahuje.
 
Jsem si vědom bezvýznamnosti svých předností, nezískal jsem vysokoškolské vzdělání, tak jako velcí lidé, jejichž malík je tlustší než moje bedra a jejichž sláva se rozprostírá po celém světě.
Ne, můj úkol je mnohem skromnější, chtěl bych shromáždit pro současné učence díla a historické předměty, které mohou sloužit jako užitečný studijní materiál pro jejich práce.
 
Nejvyšší odměnou by pro mě bylo ocenění ze strany učenců.
 
*) Avraham Firkovič se odkazuje na článek V. Grogorjeva Židovské náboženské sekty v Rusku publikovaný ve Věstníku ministerstva vnitra z roku 1846.