Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 43

 

Z šesti pracovníků jsem si s sebou vzal dva, a nařídil jsem jim, aby kopali na muslimském hřbitově u hrobu, který je označován jako hrob Kemala Aty.
Podle legendy byl v tomto hrobu pohřben královský lékař Kemal Ata, kterého místní lidé uctívali jako svatého, když se chtěli uzdravit, přišli k jeho hrobu a vhodili do výklenku jeho náhrobku na západní straně drobné mince, neboť věřili tomu, že se světec za ně bude modlit.
 
Karaimové zase věří, že zde byl na příkaz krále pochován náš učitel1 Áron ha-Rofe2.
 
S ribbi Babakajem šli zbylí čtyři pracovníci, kteří měli za úkol kopat v záhlaví náhrobků na hřbitově rabanitů, který se nacházel mezi cestou do Kafy a karaimským hřbitovem.
 
Vykopali sedm náhrobků, usazených vertikálně na západní straně hrobů, ale žádné kameny s nápisy, tak jako na karaimském hřbitově, nenašli.
 
Nápisy na náhrobcích rabanitů nebyly tak staré, byly ze 14, 15 a 16 století křesťanské éry, proto jsem nepovažoval za nutné přepisovat texty nápisů.
 
Náhrobek Kemala Aty pracovníci rozkopaly až na desky, položené na těle nebožtíka, část z nich byla shnilá, když je odstranili, zjistili jsme, že nebožtík leží na pravém boku hlavou k západu, nohami k východu a tváří k jihu.
 
Tatarští dělníci3 v nebožtíkovi poznali souvěrce, neboť tímto způsobem, tváří k Mekce, pochovávají své mrtvé.
Tak jsem se přesvědčil o nepravdivost karaimské legendy, neboť tímto způsobem nemůže být pohřben nemuslim, a to dokonce ani na příkaz krále.
Nařídil jsem zakrýt zeminou hrob Kemala Aty, neboť jsem nechtěl více rušit jeho kosti, a nechal jsem znovu usadit kámen do záhlaví hrobu, tak jak byl umístěn původně.
 
Tím mé hledání na hřbitově skončilo.
 
Přikázal jsem pracovníkům vykopat kameny s nápisy a na jejich místo jsme umístili kameny bez nápisů a zasypali je zeminou.
 
Poté jsem najal povoz, abych na něm mohl odvézt náhrobky na Babovičovu usedlost Gan Jafe4 v blízkosti Karasubazaru.
 
Náhrobky jsem nechal naložit na povoz, a odjeli jsme na radnici, abychom je ukázali zastupitelům a získali od nich písemné potvrzení o tom, kde byly nalezeny.
 
Proběhlo to 13 října roku 1839 jejich datování, vydali mi doklad s číslem 539 s úředním razítkem radnice.
 
Povozníci odvezli náhrobky do Gan Jafe k Simovi Babovičovi, kterému jsem napsal dopis s prosbou, aby památníky převzal a odeslal je do Gözlevu, kde budou trvale umístěny, a s drahým ribbi Babakajem jsme se v noci vrátili do Kafy v radostné náladě.
 
1 Rabejnu  - náš učitel
2 Ha-rofe  - lékař
3 V originále je užit termín poalim kedarim. Kedarim je odvozeno od slova Kedar, tak byli označováni synové Izmaela a jako Kedarim byli označováni muslimové.
4 v hebrejštině Krásná zahrada