Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 46

 

Ráno pátého dne 9 chešvanu, 16 října, jsem šel do bet knesetu našich bratrů bene Mikra.
 
Po modlitbě jsem nařídil šamašovi aby otevřel aron ha-kodeš a začal jsem hledat přípisky na konci Sefer Tóra.
 
Přípisky byly nalezeny v šesti Sefer Tóra, dvě z nich byly neporušené a četlo se z nich ve sváteční dny.
 
První, kterou daroval ribbi Eliezer syn Jákovův komunitě Solchatu.
 
Druhou, kterou darovala se souhlasem manžela Chanuky syna Šemarjova paní Mirjam dcera Jicchaka komunitě Kafy.
Ani v prvním, ani v druhém přípisu nebylo uvedeno datum darování.
Tyto Sefer Tóra nebylo možné vzít sebou, neboť byly starobylé a bylo z nich čteno.
 
Třetí, také kompletní Sefer Tóra, kterou koupil vážený ribbi Binjamin od zničené komunity Solchatu a daroval jí komunitě města Kafa v roce 5438 (rok 1678).
Z ní také čtou o Šabatech a o svátcích.
 
Čtvrté chybí text od parašy Berešít do poloviny parašy 1 Vaješev.
Na konci je připsáno: Darovala paní Altyn dcera ribbi Jehudy komunitě města Kafa v roce 5437 (rok 1677).
 
Páté chybí text od začátku až do parašy Vajišlach. Na konci je připsáno: Daroval vážený ribbi Simcha syn ribbi Hilela komunitě města Kafa roku 5439 (rok 1679).
 
Tyto tři Sefer Tóra jsou přibližně stejně staré, ne moc starobylé a v přípisech se nenašlo nic, co by mě zajímalo.
 
Protože jsem již našel mnohem starší Tóry, tyto jsem nechal na místě, nechť odpočívají ve slávě, aby je bylo možné číst o Šabatech a svátcích.
 
Pokud jde o šestou Tóru, chyběl v ní text od parašy Berešít po parašu Balak 2 a na jejím konci je přípisek, který dosvědčuje, že tuto Tóru daroval Šabataj a Ješua, synové ribbi Jicchaka, místo a datum darování není uvedeno.
 
Tuto Tóru jsem také nechal na místě.
 
A nakonec Chamiša Chumšej 3, napsaný na pergamenu, vysoký deset a půl palce, a široký osm a půl palce, s 71 listy.
 
Na každé stránce byly tři sloupce, Širat ha-Jam v jednom sloupci a Širat Ha’azinu ve dvou sloupcích, v každém sloupci 38 řádků.
 
Kniha byla celá, bez jakéhokoli poškození a nedotčená hnilobou s nikudot ve-ta’amim, s velkou a malou masorou.
 
Z tohoto Chamiša Chumšej čtou o Šabatu parašot, když se nevynáší Sefer Tóra, nachází se v duchanu 4, knihu darovalo město Azak.
 
Svitek napsaný stylem vave ha-amudim, na jehož konci je přípisek, ve kterém se píše, že svitek daroval Šabataj syn ribbi Jicchaka z komunity města Azak v době jeho nemoci v roce 5035 od stvoření (roku 1275) komunitě karaimů Krymu (tj. Solchatu) a je zasvěcena Bohu Izraele.
 
Je zřejmé, že tento Šabataj syn Jicchakův z města Azak a Šabataj z přípisu v šesté Sefer Tóra jsou jedna a táž osoba.
 
Zeptal jsem se šamaše, jestli mají genizu, do které ukládají poškozené knihy a svitky, on odpověděl, že geniza se nachází na hřbitově.
 
1Paraša - část Tóry, které se čte o sobotách. Každou sobotu se čte příslušná část.
2Tzn. více než polovina Tóry.
3Chamiša Chumšej Tora - Pět pětin Tóry, Pět knih Mojžíšových.
4Duchan - vyvýšené místo v kenase; teva, almemor, bima.