Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 11

 

V Konstantinopoli jsem našel to, po čem moje duše toužila, to znamená starobylé rukopisy karaimských autorů.
 
U ctihodného ribbi Šeloma jsem koupil knihu Sefer ha-Micvot od Levi Halevi *), knihu Mas'at Binjamin (Benjamínovo pozvednutí) od Benjamína Nahavendi, a knihu Tešuvat ha-jikar od ribbi Ješuva ben Ali, všechny tři knihy byly přepsány roku 1339 rukou ribbi Elijahu ben Jehuda.
 
Dále jsem koupil dva zachovalé exempláře komentářů k Pěti knihám Mojžíšovým od Aben Ezry **), napsaných na pergamenu, a několik dalších rukopisů.
 
Mezi knihami, které patří místní komunitě, jsem našel knihu Derušim le-chol hefcajhem od Josefa Hadaršana.
Z této knihy jsem přepsal v ní obsažený rodokmen ribbiho Moše Jerušalajmiho.
Tento ribbi Moše je prvním známým krymským karaimem, který se vydal na pouť do Jeruzaléma.
Na zpáteční cestě zemřel roku 1363 v egyptském městě Dimját.
Po jeho synovi Jákovovi následovalo 24 generací učenců, vzdělaných, ctihodných, spravedlivých a moudrých mužů, když připočteme i generaci Jákova a Mošeho, je to 26 generací (právě tolik pokolení uběhlo, jak je obecně známo, od Adama do východu Izraelitů z Egypta).
Posledním zástupcem rodu ribbi Mošeho byl ribbi Šelomo, který zastával pozici šamaše ve městě Čufut Kale, ve kterém zemřel roku 1774.
 
Zmíněná kniha vrhá trochu světla na dějiny města Čufut Kale.
 
V knize najdeme mezi potomky ribbi Mošeho knížete a gevira ribbi Elijahu, který padl v roce 1261 hrdinskou smrtí v boji s Janovany pod hradbami města Kale. (Náhrobek ribbi Elijahu se nachází v Josofatském údolí).
Tato informace vyvrací názor některých učenců, kteří tvrdí, že město Čufut Kale založili Janované.
 
*) Levi Halevi ha-melamed se narodil v roce 915 a zemřel v roce 1010. Jeho dílo Sefer ha-Micvot je filozofickým pojednáním o Pěti knihách Mojžíšových.
 
**) Aben-Ezra nebo také ibn Ezra byl slavný židovský básník a exegeta (odborník na kritické zkoumání náboženského textu), který žil ve Španělsku ve 12-tém století, jeho komentáře k Pěti knihám Mojžíšovým jsou velmi známé.