Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitoly 8-37 - alternativní překlad z časopisu Karaimský život

Kapitoly 8 - 37 přeložil pro Karaimský život z hebrejského jazyka do ruštiny I. Kruglevič
 
V roce 1830 jsem se vydal s ribbi Simou Babovičem do Palestiny, abychom navštívili svatá místa. Při této příležitosti jsem chtěl pátrat po starověkých knihách našich učenců.
 
Po dlouhém pátrání se mi podařilo dostat se k velmi cennému zdroji.
 
Se svící v ruce jsem prohledal starobylou kenasu postavenou knížetem Ananem.
 
Zde jsem ve sklepení našel spoustu velmi zajímavých děl starých kararských autorů.
 
Neznámá osoba uschovala všechny tyto knihy a rukopisy do tajné skrýše pod podlahou kenasy.
 
Díky značné vlhkosti a dlouhodobému uložení v podzemí část knih zetlela.
 
Vyndal jsem ty nejvíce zachovalé, opatrně jsem je vynesl vně kenasy, kde byly uloženy v zapomnění po dobu dlouhých let.
 
Zde v Jeruzalémě se mi podařilo koupit od karaimského učence Avrahama Pakida Jeruzalémského knihy Jiharon, dílo עבם a dvoudílnou knihu Heanak z pera karaima אבמרה.
 
Pak se mi podařilo získat komentáře ke knize Jób, k Žalmům, ke knihám Kohelet a Kinod, které napsal učenec Šalamoun syn Jeruchamův, a komentáře ribbi Jefeta Haleviho k jednotlivým knihám Tóry.
 
Někteří z jeruzalémských karaimů mi darovali Sefer Hamicvot, dílo učeného lékaře Jefeta syna Cairova.
 
V době mého pobytu v Jeruzalémě přijel z Káhiry učený karaim Elijahu Hanasi, aby se setkal s ribbi Simou Babovičem a se mnou.
 
Elijahu Hanasi mi daroval velmi cenné knihy, ze kterých nejvíce vynikala arabsky psaná kniha Kohelet, autorem které je ribbi Benjaminem Algundi.
 
Kromě toho dar obsahoval arabsky psaný rukopis učence Šlomo Hanasiho syna Boaze Hanasiho, který pojednával o nesmrtelnosti duše a vzkříšení mrtvých.
 
Mimo to Elijahu Hanasi daroval Simovi Babovičovi na pergamenu napsanou knihu s rodokmeny.
 
Po celou dobu našeho pobytu v Jeruzalémě jsem pátral po starobylých knihách a pečlivě jsem zkoumal knihovny kenasy i soukromých osob.