Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 48

 

Poté jsem odešel na policii, kde jsem obdržel úřední potvrzení o mých nálezech evidované pod číslem 3342.
 
Všechny objevené předměty jsem shromáždil a uložil do úschovy ke ctihodnému panu staršímu gevirovi Simchovi Kefelimu, otci gevira Šabataje, u kterého jsem se zastavil; věci jsem uložil do skříňky a zakázal jsem, aby je kdokoli vytahoval kromě ribbi Šelomo Bejma.
 
Večer šestého dne jsem odjel do Kerče, neboť jsem slyšel od rava Ješui Kohena, že tam dříve byla karaimská komunita.
 
V té době se město jmenovalo Sefarad, a v něm žil autor pijutů 1 ribbi Avraham, kterému přátelé říkali Sefaradi.
 
Ráno jsem dorazil do vesnice Koj, ve které žil ctihodný maskil ribbi Jafet, syn ctihodného ribbi Josefa Chodžaše, budiž požehnána památka spravedlivého.
Ribbi Jafet byl velmi šťastný, že mě vidí, a přál si jet spolu se mnou, aby mi mohl pomáhat v mém pátrání.
Poté co jsme dorazili do Kerče, zašli jsme k jeho příteli, arménskému kupci, přezdívanému Francouz Karavat, který nás vřele přijal ve svém domě.
 
Jeho přátelé, kteří se dozvěděli o příjezdu hostů, přišli, aby nás jak je jejich zvykem přivítali.
 
Začal jsem se jich ptát na minulost města, na to co si pamatují a na to co se dozvěděli od svých předků, a na to jestli ví něco o Izraelitech, kteří zde podle pověstí žili v minulosti.
 
Na můj dotaz mi odpověděl jeden Řek, jehož jméno bylo Panika, ten hledal v okolí města staré mince, a prodával starožitnosti:
 
Viděl jsem v místním muzeu mramorovou desku s nápisem v našem řeckém jazyce, text se zmiňoval o židovském modlitebním domě, který se nacházel v Pantikápaionu (řecké jméno města Kerč) v době vlády Tiberia Julia Riskoporida, tedy v době Ješui ha-Nocri 2.
 
Jeho slova mi málem způsobila smrt.
Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem slyšel, kdyby nebylo krátce před Šabatem, běžel bych do muzea, abych ověřil pravdivost jeho slov.
Řek aby potvrdil pravdivost svých slov, dodal ještě to, že viděl ruský překlad nápisu, napsaný na papíře a umístěný na okraji desky.
 
My jsme se zaradovali z tohoto vzácného objevu, a nastupující Šabat se pro nás stal dnem radosti.
Jedli jsme a pili ze zásob, které nám dal na cestu gevir Šabataj, a také ze zásob milovaného ribbi Jafeta, děkovali jsme Bohu za tyto skvělé objevy, o kterých jsme ani nesnili.
 
1 Pijut - styl židovské duchovní poezie
2 Ješua ha-Nocri - hebrejsky Ježíš Nazaretský.