Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 54

 

To, že král s mnoha svými lidmi přijal židovskou víru, je patrné ze Sefer Tóra, které darovali Chazaři komunitě města Solchat, a také ze skutečnosti, že v jejich městě Sefarad (Kerč) žil kníže, který se jmenoval David.
To že Jicchak Sangari, pochovaný ve zmíněném údolí, je jedna a táž osoba jako Jicchak Sangari přítel krále Chazarů, potvrzuje rok jeho smrti, tedy rok 4527, což je 27 let po popsané události (přijetí židovské víry).
Je to patrné i z pijutu, napsaného jím a jeho synem Šelomo, který jsem našel v Sela ha-Jehudim, jenž obsahuje na začátku následující zápis:
Pijut našeho učitele Jicchaka, hlavy osídlení, syna ribbi Jisraela Sangari, budiž požehnána památka spravedlivého.
Počáteční písmena tvoří výraz Olam Jicchak.
Také na začátku díla jeho syna nebo vnuka je napsáno:
Alfa ribbi Šelomo al Sangari.
A počáteční písmena textu tvoří výraz Šelomo Saliman.
Kromě toho je potřeba zmínit, že jsme viděli na konci dvou Sefer Tóra (číslo 14 a číslo 15) věnování napsané rukou jeho syna.
Sefer Tóra číslo 14 obsahuje datum rok 1485 od našeho zajetí (rok 789 křesťanského letopočtu) tedy rok 4700 od stvoření světa.
Pod letopočtem je jméno: David syn Jicchaka Sangari.
Na konci zprávy o prodeji (číslo 15) je napsáno:
V roce 1492 od našeho zajetí, roku 4709 od stvoření světa (rok 798 křesťanského letopočtu), David syn Jicchaka Sangari.
První zápis byl napsán 49 let, a druhý 58 let poté co Chazaři přijali židovskou víru.
Je potřeba předkládat ještě další důkazy?