Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předmluva překladatele ke kapitolám 1-23

 

Jedním z nejdůležitějších úkolů Věstníku Karaimské Duchovní Rady je seznámení čtenářů s nejzajímavějšími díly karaimských spisovatelů a jejich překladem do všem srozumitelného ruského jazyka.
Prvním překladem by měl být podle redakce kompletní překlad knihy Avrahama Firkoviče Avnej Zikaron, která byla vydána ve Vilniusu v roce 1872.
 
Překlad tohoto díla je podle našeho názoru nezbytný, neboť knihy Avrahama Firkoviče mají úzký vztah k otázkám, na něž hledají v poslední době odpovědi jak učenci, tak i široká veřejnost.
Zejména se jedná o otázky spojené s historií města Čufut Kale a s příchodem karaimů na Krym.
 
Pokud jde o překlad, snažili jsme se, aby se co nejvíce blížil originálu.
Je sice pravda, že bylo nutné udělat několik stylistických změn a doplnění (zejména na prvních dvou stranách), obecně se ale rozsah a smysl přeloženého textu nezměnil.
 
Autor překladu přidal k textu poznámky, které se v originálním textu neobjevují.
 
Pokud překlad textu přinese užitek byť jen několika čtenářům, bude to autor překladu považovat za svou největší odměnu.
 
A. Katyk