Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 7

 

Pokud jde o mě, poté, co jsem intelektuálně dozrál, byl jsem nutkán touhou prozkoumat toto téma, začal jsem důkladně studovat spisy svých moudrých předků, například dílo svého děda Josefa ben Šemuela *), autora knih Pe'erat Josef (Velebení Josefa), Ner Hochma (Světlo moudrosti) a Er Vo'ne (Bdící a odpovídající), a také knihy Eškol ha-Kofer **) (Trs květů henny), Chalukat ha-karaim v'ha-rabbanim ***) (rozdělení karaimů a rabanitů), Asara Ma'amarot ****) (Deset pojednání), Apiren ha-gadol vakaton (Velký a malý baldachýn), Lechem se'orim (ovesný chléb), díla ribbi Šeloma Troki - Dod Mordechaj *****) (Přítel Mordechajův), díla slavného učence ribbi Mordechaje ben Nisana, autora knihy Ma'amar Mordechaj (Výrok Mordechajův) a také Levuš Mordochaj (oděv Mordochajův), kterou napsal na žádost švédského krále Karla, Me'irat Ejnajim (Osvětitel očí) část druhou, Orach Cadikim (Cesta spravedlivých), dílo Simi Izáka ben Moše ******).
 
V těchto knihách jsem hledal původní, světlem osvícenou pravdu, která by byla odpovědí na mé otázky, ale zjistil jsem, že všechny tyto knihy jsou napsány jednostranně a že mé naděje jsou marné.
 
*) Josef ben Šemuel - velmi tvořivý spisovatel žijící koncem 14-tého a počátkem 15-tého století.
 
**) Eškol ha-Kofer - dílo ribbi Jehudy ben Elyahu Hadassi. Hadassi je jedním z našich nejučenějších a nejslavnějších spisovatelů. Eškol ha-Kofer je rozsáhlým výkladem zákonů Pěti knih Mojžíšových, v tištěné formě byl vydán v Evpatorii v roce 1836.
 
***) Chalukat ha-karaim va-rabbanim  - jedná se o dílo jednoho z dávných karaimských spisovatelů ribbi ben Avrahama, který žil pravděpodobně ve 12-tém století, dílo pojednává o vzniku karaimského učení.
 
****) Asara Ma'amarot - komentáře k Písni Písní, autorem je ribbi Kalev Efendopulos, který byl jedním z nejvýznamnějších spisovatelů žijících v 15-tém století v Konstantinopoli.
 
*****) Dod Mordochaj - autorem je známý karaimský učenec ribbi Mordechaj ben Nisan Kokizov, který žil v 17-tém století ve městě Krasnij Ostrów nedaleko Lvova, dílo bylo napsáno jako odpověď na žádost holandského profesora Jákoba Triglanda, ten chtěl vysvětlit podstatu karaimského učení a vyjasnit původ karaimů.
 
******) Miirat Enaim a Orach Cadikim  - dílo jednoho z našich spisovatelů Simi Izáka ben Moše, který žil v 18-tém století. Miirat Enaim je kodex karaimských zákonů. Orach Cadikim jsou krátké dějiny karaimů a karaimské literatury.